KH. Abdullah Ashif, Lc

KH. Abdullah Ashif, Lc

Kepala SMP Futuhiyyah

Pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarok

M Kusrin Bakri, BA

M Kusrin Bakri, BA

Pengawas

Guru Mapel PAI

Anis Akromiyah, S.Pd

Anis Akromiyah, S.Pd

Waka Kurikulum

Guru Mapel Bahasa Inggris

Zaenal M, S.Pd.I

Zaenal M, S.Pd.I

Waka Kesiswaan

Guru Mapel PAI

Nuning Susilaningsih

Nuning Susilaningsih

Waka Sarana & Prasarana

Guru Mapel Bahasa Inggris

H. Ahmad Akrom, M.Pd.I

H. Ahmad Akrom, M.Pd.I

Waka Humasy

Guru Mapel Aqidah Ahlak

Dra. Hj. Maslcahah

Dra. Hj. Maslcahah

Bimbingan dan Konseling

-

Slamet, S.Pd.I

Slamet, S.Pd.I

-

Guru Mapel PAI

Moh Sufi'i, S.Ag

Moh Sufi'i, S.Ag

Bimbingan dan Konseling

Guru Mapel BK

Thohari, S.Kom

Thohari, S.Kom

-

Guru Mapel Matematika

Kamsono, S.Pd

Kamsono, S.Pd

Wali Kelas IX A

Guru Mapel PKn

Muji Rahayuati, S.Pd

Muji Rahayuati, S.Pd

Wali Kelas IX B

Guru Mapel IPA

Amin Mahmudi, S.Pd

Amin Mahmudi, S.Pd

Wali Kelas IX C

Guru Mapel Bahasa Indonesia

Erma Nur Aini, S.Pd

Erma Nur Aini, S.Pd

Wali Kelas IX D

Guru Mapel Matematika

Sa'diyatun Isnaini, S.Pd

Sa'diyatun Isnaini, S.Pd

Wali Kelas VIII A

Guru Mapel IPA

Hj. Endang Ratnawati, S.Pd

Hj. Endang Ratnawati, S.Pd

Wali Kelas VIII B

Guru Mapel Bahasa Indonesia

Hilya Zakiyah, S.Pd.I

Hilya Zakiyah, S.Pd.I

Wali Kelas VIII C

Guru Mapel BTQ

Asyhadi, S.Pd

Asyhadi, S.Pd

Wali Kelas VIII D

Guru Mapel PJOK

Ngadino

Ngadino

Wali Kelas VIII E

Guru Mapel Seni Budaya

Muhammad Taufiq Rizal

Muhammad Taufiq Rizal

Wali Kelas VII A

Guru Mapel Seni Budaya

Rahayu

Rahayu

Wali Kelas VII B

Guru Mapel Bahasa Jawa

Wali Kelas VII C

Guru Mapel

Ahmad Mujib Ridlwan, SE

Ahmad Mujib Ridlwan, SE

Wali Kelas VII D

Guru Mapel IPS

Muhammad Imron, S.Pd.I

Muhammad Imron, S.Pd.I

Wali Kelas VII E

Guru Mapel Hadits

Ainun Jariyah, S.Pd

Ainun Jariyah, S.Pd

-

Guru Mapel Bahasa Inggris

H. Mardjuki

H. Mardjuki

-

Guru Mapel Matematika

Hj. Badriyah, S.Ag

Hj. Badriyah, S.Ag

-

Guru Mapel IPS

Hj. Sholehah, SE

Hj. Sholehah, SE

-

Guru Mapel IPS

Muhammad Aniq, S.Pd

Muhammad Aniq, S.Pd

-

Guru Mapel PKn

Uyun Auliya, S.Kom

Uyun Auliya, S.Kom

Bendahara 1

Guru Mapel Prakarya

Umar Jumarno, S.Kom

Umar Jumarno, S.Kom

Staf Ahli

Guru Mapel Prakarya

Lisa Lusita, AH

Lisa Lusita, AH

Bendahara II

Guru Mapel Tahfidz

Aini Maghfiroh

Aini Maghfiroh

Bimbingan dan Konseling

Guru BK

Karimatus Sa'adah

Karimatus Sa'adah

Perputakawan

-